MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR 


1.1. SATICI


Adı-soyadı : www.osmanlisaraykahvesi.com

Adres : Yeşilyurt mahallesi, 2105 Sokak, No: 5/A Merkez/Adıyaman 
Telefon : 0850 359 33 81 
E-mail : info@osmanlisaraykahvesi.com1.2. ALICI 


Adı-soyadı : {customer.firstname} {customer.lastname} 
Adresi : {customer.delivery_address}
Telefon :  {customer.phone}
E-mail : 1.3. Ürün Bilgileri

Teslimat Adresi : {customer.delivery_address}

Sepet ID : {cart.id_cart}

Toplam Sepet : {cart.total}

Sepetteki Ürünlerin Listesi: {cart.list_items}

Tarih : {other.date_time}

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: 


İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un ve 6 Mart 2011 Tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ: 

İş bu sözleşmeye konu olan ürün ile ilgili bilgiler bu sözleşmeye konu olan sipariş detaylarında yer aldığı gibidir.MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda okunduğu tarihte yürürlüğe girer. 4.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.3. Satıcı, internet sitelerinden, elektronik ortamdaki yayınlarından ve telefonla iletişim olanaklarından faydalanmak sureti ile satışa sunduğu ürün ve hizmetlerinin Alıcı tarafından sipariş edilmesi, stokun müsait olması, ödemesinin yapılarak Satıcı'ya ulaşmasının ve varsa diğer gerekliliklerin yerine getirilmesinin ardından; tam ve sipariş verildiği nitelikleriyle, ürünün tedarik ve ulaştırılma süreçlerinin durumuna göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla Alıcı'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edeceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, bu süre içinde Alıcı'ya yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı veya Alıcı tarafından okunup, kabul edildiğini gösteren bir işaretle birlikte elektronik ortamda kabul ve akdedilmiş bir nüshasının Satıcı`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

4.5. Kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı`ya aittir. Kargo firmasının, ürünü Alıcı`ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı`ya aittir.

4.6. Satıcı haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürünü Alıcı`ya tedarik edemeyecek durumda olursa, Alıcı`yı bilgilendirerek ve onayını da alarak, eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün`ü temin edebilecektir.

4.7. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.8. Herhangi bir nedenle mal veya hizmet bedeli ödenmez ise ya da banka kayıtlarından iptal edilir ise Satıcı`nın mal ya da hizmetin teslimi yükümlülüğü kalkar.

4.9.Alıcı, Satıcı`nın teslim etmekte olduğu ya da kargo/posta ile göndermiş olduğu ürünü teslim almadan önce teslim eden yetkilinin huzurunda muayene ederek kontrol eder. Kırık, ezik, bozuk, noksan, ambalajı yırtılmış ya da yanlış ürün teslimatlarında derhal tutanak tutturulur ve kesinlikle Alıcı tarafından teslim alınmaz. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimattan sonra ürünün, ambalajının ve eklerinin, evraklarının özenle korunması yükümlülüğü Alıcı`ya aittir. Aksi halde maddi ve manevi giderim yükümlülüğü Alıcı`ya ait olacaktır.

4.10. Alıcı, kendisi tarafından belirtilen adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı`ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Alıcı`nın sipariş edip ödemesini yaptığı ürün ya da hizmetin Alıcı`dan farklı bir kişi tarafından teslim alınacağı belirtilmiş ise ve bu ilgili kişi ürünü teslim almaz, kabul etmez ise durumdan Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.11. Satıcı, Alıcı`nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürünün bedelini taahhüt etmektedir. Caymaya ilişkin ayrıntılar işbu Sözleşmenin 5. ve 6. Maddelerde açıklanmaktadır.

4.12. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde ve/veya ek maliyetler ile ya da doğrudan toplam tutarı talep etmesi durumunda ürün ya da hizmeti teslim alanın, Alıcı ise kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde Satıcı'ya iade etmek zorundadır.  Alıcı kendi kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kendisine ait herhangi bir ödeme aracıyla (kredi kartı, banka kartı vs.) Satıcı`dan bir ürün alındığını tespit ettiği anda ürünü istemiyor ise bunu Satıcı`ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı da, tüm maliyet ve giderlerle sorumludur.

4.13. Satıcı ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller,  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar veya Alıcı`yı borç altına sokan belgeler 10 gün içinde kendisine iade edilir. Alıcı`nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı`nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.14. Peşin ve nakit ödemeler, kredi kartı ile tek seferde ödemeler, taksitli ödeme seçenekleri için geçerli olan fiyatlar tek ya da ayrı ayrı olabilir; internet sitesi ya da ilgili satış kanallarından bu fiyatlar görülmektedir. Kredi kartı ya da bir finans kuruluşunun olanaklarından faydalanılarak yapılan ödemeler sonrasında finans kuruluşu ile Alıcı arasındaki uyuşmazlıklarda Satıcı`nın bir yükümlülüğü olmayacaktır. Alıcı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.MADDE – 5 CAYMA HAKKI: ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya ALICI tarafından e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 6. madde hükümleri çerçevesinde ve edinilen ön bilgiler gereğince, kullanılmamış ve ambalajının açılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet ALICI tarafından iade alınır. Ancak, ALICI tarafından fatura aslının SATICI'ya gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler ALICI'ya iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.MADDE – 6 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLERNiteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, sıhhi mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır, bunlarda cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

Ayrıca yasal düzenleme gereği; niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tüketiciye anında teslim edilen ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.MADDE–7YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme sipariş tarihinde tarihinde düzenlenmiştir.